Wat wij doen

Het werkterrein van Eventus Calculatie & Advies omvat het uittrekken van calculatiehoeveelheden voor begrotingen t.b.v. schilders-, onderhouds-, afwerkings- en reinigingsbedrijven. 

Naast het binnenwerk, het uitrekken van gegevens via tekeningen en bestek, kunnen de gegevens ook ter plaatse van het werk worden opgenomen. Indien gewenst worden, naast de opname van hoeveelheden, ook andere van belang zijnde zaken meegenomen zoals bijvoorbeeld vochtmetingen, hechtingsproeven en houtrotinventarisatie. Genoemde onderdelen worden vervolgens gevisualiseerd door het nemen van foto's ter plaatse. 

De te leveren gegevens worden in overleg zoveel mogelijk aangepast aan de wensen danwel de werkmethodiek van het betreffende bedrijf.

Alle werkzaamheden worden verricht op basis van nacalculatie, conform de algemene voorwaarden van Eventus Calculatie & Advies.